Var rädd om Pålsundet!

Slut upp och hjälp till – snart är det försent att rädda ett av Stockholms sista gröna vattenrum

Skriv på uppropet!

Behåll Pålsundet genom att hjälpa oss med namninsamlingen.

**din signatur**

33,082 underskrifter

Dela med dina vänner:

   

Senaste underskrifterna
33,082 Sara H. feb 20, 2020
33,081 Arne O B. feb 18, 2020
33,080 Henrik H. feb 18, 2020
33,079 Tommy H. feb 18, 2020
33,078 Harald A. feb 15, 2020

Ny uppdaterad info (4 mars 2019)

Stockholms Stad har kommit med förslag som hotar den unika miljön i Pålsundet. Mark – och miljödomstolen beslutade i november 2018 till Heleneborgs båtklubbs, HBKs, förmån. Domstolen avslog Stockholms kommuns yrkande om avvisning av båtklubbens överklagande av planerade åtgärder inom föreningens hamnområde. Rätten upphävde samtidigt Länsstyrelsen beslut om genomförande av s.k. vattenverksamhet i Pålsundet och återförvisade ärendet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning. HBK ska nu på nytt lämna ett svar till Länsstyrelsen som understryker betydelsen av att skydda såväl naturen som kulturen i Pålsundet.

Från 2018
I höst planerar Trafikkontoret att såga ner de hundraåriga gamla träden längs med Pålsundets Södermalmssida samt ersätta den naturliga strandkanten med en rak betongkaj. Det förhastade ingreppet kostar oss skattebetalare minst 130 miljoner kronor och förstör sundets unika karaktär för alltid. Nu behövs din hjälp att rädda en av Stockholms mest älskade och fotograferade platser.

Ingreppet motiveras av att stranden ska förstärkas i samband med att ett cykelpendlarstråk anläggs genom Pålsundsparken. Åtgärderna är illa genomtänkta. Trots att arbetet ska påbörjas redan i höst saknas ännu ett officiellt tillstånd att ändra strandlinjen och praktiskt taget ingen hänsyn har tagits till skadorna på miljön. 

Den här sidan är till för alla som vill stoppa detta övergrepp och drivs av övertygelsen att det finns mindre kostsamma lösningar för att motverka rasrisken. Tillsammans kan vi bevara och förädla Pålsundet så att sightseeingbåtarna kan gå i skytteltrafik även nästa sommar och stockholmare och husbilsturister kan fortsätta att njuta av ett vattenrum med gröna och lummiga stränder.

Anslut dig till de mer än 30 000 personer som redan har skrivit på uppropet för att rädda denna älskade plats.

Vad kan du göra?

  • Det viktigaste är att skriva på uppropet. Varje gång vi nått en brytpunkt har vi kunnat påkalla uppmärksamhet från politikerna.
  • Påverka andra att skriva på uppropet.
  • Skriva till politiker i Stadshuset.
  • Dela ut flygblad <länk med pdf >.Finns även att hämta i Heleneborgs Båtklubbs klubbhus <länk med platsen på google maps>.
  • Skriv insändare och underlag för publiceringar i tidningar och media.
  • Mobilisera och förbereda aktiviteter om myndigheterna förverkligar sina planer (i stil Almarna i Kungsträdgården). Kontakta auktionsgruppen om det finns någon eller några som kan hålla i detta.
  • Kontakta auktionsgruppen om ni har användbar kunskap.
  • Knyt kontakter och tala om hur ni bidrar. På Facebook finns sidan ”Rädda Pålsundet” för kommunikation.

Aktionsgruppen

En auktionsgrupp arbetar inom ramen för Heleneborgs båtklubb (HBK) som sedan 1919 har sin verksamhet i Pålsundet. Gruppen består av representanter för HBK, företag i närheten av Pålsundparken och Långholmen samt boende på Södermalm, Reimersholme och Långholmen.
Kontaktperson är Stefan Wendin ordforande@heleneborgs.se och Lars Johnsson 070-585 58 50

Förutom namninsamling med mer än 30 000 underskrifter och ett antal möten med politiker har gruppen skickat in två skrivelser med påpekanden om brister till myndigheterna.

  1. I bygg-och marklovsansökan är föreslagna åtgärder inte förenliga med den stadsplan från 1987 som fortfarande gäller. SE DOKUMENT HÄR.
  2. Ett korrekt tillstånd från Länsstyrelsen för anläggningsarbete i strand- och vattenrum saknas. SE DOKUMENT HÄR.

Flera dokument i ärendet

PLANBESTÄMMELSER 2014
PLAN 1987
PLANBESKRIVNING

Gruppens nästa aktivitet är att sammanställa tekniska dokument för att låta personer med erfarenhet av bygg- och anläggningsteknik bedöma och yttra sig om den påstådda rasrisken.

100 år i Pålsundet