Pålsundet – en unik marin miljö

I Pålsundet finns ett unikt urval båtar ur svenska fritidsbåtens historia inramat av lummig natur. Vi vill bevara det för framtiden och har ett förslag på hur det ska gå till. Och hur det skall se ut. 

Ett grönt vattenrum

DET ÄR EN LIVSTID mellan första och sista bilden och ännu är Pålsundet sig likt. Men inte helt utan möda. Om det varit upp till stadens politiker och förvaltningar så hade vi haft både lastbilsväg på Långholmssidan – och en stålspontad trädlös strand på Södermalmssidan. Sådant gör ingen glad och hur vi ska bevara den unika miljön borde inte vara beroende av enskilda entusiaster, utan vara reglerat i stadsplanen.

Ensidiga stadsplaner

DET SOM SAKNAS i befintliga stadsplaner är en samlad beskrivning av värdet av att båda sidor av vattenrummet samverkar. Föreskrifter som tar fasta på det som kännetecknar rummet, en dubbelsidig naturlig strandbrink med väl etablerad vegetation som tillsammans med bryggor och båtar skapar den unika miljön.

Målsättningen är att naturen och den småskaliga farleden får ett skydd i en sådan plan, men också att den miljöskapande verksamheten, småbåtshamnen och föreningslivets bryggor blir erkända som en betydelsefull del av det unika stadsrummet. 

Stadsplan för Långholmen anno 1945

Den idag gällande planen för Pålsundsparken och Söder Mälarstrand från 1987, beskriver en småbåtshamn i en parkmiljö men planen från 1945 som bestämmer över Långholmssidan av sundet tar inte samma hänsyn till att gestaltningen av sundets båda sidor samverkar.

Stadsplan för Södermalmssidan av Pålsundet anno 1987

Heleneborgs båtklubb arbetar för att påverka stan till att ta ett samlat grepp över gamla stadsplaner. I en ny detaljplan bör man skydda den unika marinmiljön på båda sidor av Pålsundet och även Långholmskanalen.

Pålsundet marinpark

STADEN MELLAN BROARNA är värd en marinpark. Pålsundet och Långholmskanalen erbjuder fantastiska förutsättningar för att skapa ett sådant område. En park som skyddar naturvärden men också ger utrymme för vattenanknutna aktiviteter som kan ske i närkontakt med föreningslivets vård av en kulturhistorisk miljö och marinhistoriskt intressanta farkoster.

Ett led i detta arbete är en återuppbyggnad av den så kallade Långa bryggan på Söder Mälarstrand öster om Pålsundsbron. Heleneborgs båtklubb har varit i kontakt med Stadsbyggnadskontoret, Idrottsförvaltningen och Södermalms stadsdelsnämnd för att förklara betydelsen av att en sådan brygga. Den kan stödja och utveckla ungdomsverksamhet i regi av till exempel Södermalms sjöscoutkår. En verksamhet som Heleneborgs båtklubb sedan ett antal år stödjer genom att upplåta segelbåtar och klubbhus.

Långa bryggan förslag
Pålsundet - historia
Situationsplan Långa bryggan i Pålsundetg

Sektion genom Pålsundet
Sikss på långa bryggan
Ideskiss på långa bryggan

Högupplöst PDF på förslaget laddar du ner här

Vad kan du göra?

Var rädd om Pålsundet (upprop)

Pålsundet under 100 år (bildgalleri)

Läs mer om båtarna i Pålsundet (extern länk)

Läs mer om Heleneborgs båtklubb (extern länk)